Čo priniesť

 

- Je dobré psíkovi so sebou priniesť jeho peliešok a hračky, na ktoré je zvyknutý.

- krmivo

- očkovací preukaz - kde MUSÍ byť platné očkovanie proti: besnote, infekčným ochoreniam (parvoviróza, psinka,    

                     leptospiróza...), očkovanie nesmie byť staršie ako 11 mesiacov.

- potvrdenie, že pes je odčervený (najneskôr pred 3 mesiacmi), prípadne ak toto potvrdenie nemáte, je dobré

  ho ešte pred pobytom odčerviť znovu

- pes MUSÍ byť ošetrený proti vonkajším parazitom (blchy, kliešte)